Nieuwsbrief Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

12 mei 2020

Verlenging Kwaliteitstafelperiode
Als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen zijn enkele bijeenkomsten uitgesteld. De 6e bijeenkomst van de Kwaliteitstafel stond gepland op 24 april en wordt nu vooralsnog gehouden op 3 juli 2020. Het slotsymposium is verzet van 4 juni 2020 naar 2 oktober 2020. Het ministerie van SZW heeft toestemming gegeven voor de verlenging van de Kwaliteitstafel tot 2 oktober 2020.
In de komende periode wordt gewerkt aan de afronding van de rapportage van het onderzoek naar structurele financiering voor een duurzaam kennis- en kwaliteitsbeleid van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Dit vormt een belangrijke basis voor het advies dat vanuit de kwaliteitstafel wordt opgesteld en dat overhandigd wordt aan de staatssecretaris van SZW.

2e voortgangsrapportage aan de staatssecretaris SZW
In maart 2020 is de tweede voortgangsrapportage van de Kwaliteitstafel aan de staatssecretaris opgeleverd en voorzien van een teken van gelezen door de staatssecretaris.