Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in de maak

13 november 2019

Voor het eerst in het bestaan van het vak hebben bedrijfs- en verzekeringsartsen de gelegenheid om een eigen kennisagenda op te stellen. Dit is een van de projecten van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Een kennisagenda is essentieel voor het geven van prioriteit en richting aan de kennisontwikkeling van ons vakgebied. En dat is weer cruciaal voor de toekomst van ons belangrijke en mooie vak.

Daarom ontvingen NVAB- NVVG- en GAV-leden afgelopen zomer oproepen om hun onderwerpen en vragen te delen. In totaal zijn 416 kennisvragen aangeleverd vanuit de beroepsgroepen. Naast de input van de belanghebbenden leverden ook (multidisciplinaire) richtlijnen kennisvragen op.

Prioriteiten stellen

Het streven is om de kennisagenda in mei 2020 gereed te hebben. De input wordt nu bijeen gebracht en ontdubbeld in de werkgroep Kennisagenda, met bedrijfs- en verzekeringsartsen. In februari 2020 volgt een prioriteringsbijeenkomst waarbij zowel de beroepsgroepen als andere belanghebbenden kunnen aangeven welke kennisvragen volgens hen het meest van belang zijn om op genomen te worden in de kennisagenda. De uitnodigingen hiervoor volgen nog en u bent van harte welkom!

Meer over de kennisagenda

Een kennisagenda prioriteert en geeft richting aan de kennisontwikkeling van een vakgebied. Voor een goede en relevante kennisagenda is input nodig van allerlei kanten. Zowel vanuit de beroepsgroepen als van andere belanghebbenden; waaronder vakgenoten, deelnemers van de kwaliteitstafel, wetenschappelijke verenigingen, onderzoeksgroepen en patiëntenverenigingen. De bedrijfs- en verzekeringsartsen zelf weten als geen ander welke vragen leven in de praktijk. Waar loop je tegenaan? Welke kwesties zijn onzeker? Wat is niet meer actueel? Welke adviezen behoeven betere onderbouwing? Welke handelingen behoeven meer bewijs? De vraag om input voor een kennisagenda zet de deur open voor ‘everything you always wanted to know but were afraid to ask’.

Benieuwd naar voorbeelden van uitgewerkte kennisagenda’s? Kijk dan eens bij andere specialismen, zoals de revalidatieartsende orthopedisch chirurgen, of bij de huisartsen.

Lees ook: