Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde - Jenneke van Veen, voorzitter van de kwaliteitstafel

Terug naar overzicht BG dagen 2019

“Werken is gezond en om te kunnen werken, heb je een goede gezondheid nodig.” zegt Jenneke van Veen.  De Kwaliteitstafel is in het leven geroepen om overkoepelend discussie te voeren over belangrijke onderwerpen voor de toekomst van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

De taakopdracht is drieledig: groei van de instroom in de opleiding, duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling en als derde resultaat een gedragen model voor structurele financiering.

Er zitten veel stakeholders aan tafel. Van Veen: “Aan tafel hebben we het over belangrijke dingen, maar het werk wordt door de werk- en klankbordgroepen gedaan.” Deze werkgroepen werken onder meer aan een actuele kennisagenda en actualisatie van een werkprogramma voor (multidisciplinaire) richtlijnen.

In de presentatie vindt u een volledig overzicht. Van Veen roept bedrijfsartsen op om zich te verdiepen in de Kwaliteitstafel voor de toekomst van het vak: “Wacht niet af tot er iets gebeurt, het kán niet zonder u. Alleen samen kunnen we volgend jaar, wanneer de Kwaliteitstafel afsluit, een ‘Yes we can’-resultaat opleveren. Dan is het niet klaar, maar heeft u een goed fundament waar u mee verder kunt.” 

Bekijk ook het verslag in Tweets

Lees ook 'Kwaliteitstafel van start gegaan