Nieuwe afspraken afstemming huisarts en bedrijfsarts via Zorgdomein

03 september 2020

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts is belangrijk voor goede zorg voor de patiënt. Het kan echter lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Patiëntoverleg in Zorgdomein kan hierbij helpen. De besturen van de NHG, LHV en NVAB maakten onlangs afspraken met elkaar over hoe huisarts en bedrijfsarts verantwoord met elkaar kunnen afstemmen over behandelbeleid. In Patiëntoverleg kun je de toestemming van de patiënt met één vinkje vastleggen.

Vraag altijd toestemming

De basisregel is om altijd mondelinge toestemming te vragen aan de patiënt voor overleg en dit in het dossier te noteren. Als geconsulteerde bedrijfs- of huisarts mag je er dan vanuit gaan dat de patiënt toestemming geeft voor de uitwisseling van informatie. Hiervoor is dus geen schriftelijke toestemming nodig. Dat is wel nodig bij het uitwisselen van feitelijke gegevens ten behoeve van arbeidsverzuim en re-integratie.

Lees voor meer details ‘Samenwerking met de bedrijfsarts’ op lhv.nl 

Ben jij al vindbaar?

Om te kunnen overleggen, moet de andere specialist je wel kunnen vinden. Zorg er daarom voor dat vindbaar bent door je aan te melden op Zorgdomein en vermeld daarbij ook je opdrachtgevers. 

Lees ook:

Direct naar:

Tags: