Applicatie Patiëntoverleg versoepelt arbocuratieve samenwerking - praktijkvoorbeeld

Een 63-jarige medewerker meldde zich in februari 2017 met spanningsklachten bij huisarts Madeleine Prins. De man kreeg steeds meer moeite met zijn ploegendienst in de chemische industrie. Rond diezelfde tijd nam hij contact op met zijn bedrijfsarts Marie-Anne Portengen. Dankzij een pilot met de applicatie Patiëntoverleg in ZorgDomein konden Prins en Portengen elkaar makkelijk vinden.

Wisselende diensten

De man was voor zowel huisarts als bedrijfsarts een vertrouwd gezicht. ‘Ik kende hem al van eerdere verzuimperiodes’, vertelt Portengen. ‘Dit keer meldde hij zich op verzoek van zijn werkgever, die zich zorgen maakte. De leidinggevende had aangegeven dat het niet goed ging met de man. Hij had last van allerlei klachten en kreeg steeds meer moeite met wisselende diensten.’ Prins bevestigt dat beeld. ‘Bij spanningsklachten vraag ik altijd naar de werksituatie. Hij had al enige tijd last van apneu, maar merkte dat de klachten toenamen als hij ’s nachts dienst had. Ik heb toen geadviseerd om in overleg met de bedrijfsarts na te gaan of de werktijden kunnen worden aangepast.’

Medicatie

‘In het voorjaar van 2018 stelde ik vast dat er geen voortgang was’, vertelt Portengen. ‘Hij had al een behandeltraject bij onze psycholoog achter de rug maar zijn toestand verbeterde onvoldoende. Toen heb ik de man geadviseerd om met zijn huisarts in gesprek te gaan over medicatie.’ Maar de man is onzeker en weet de boodschap niet goed over te brengen. Prins: ‘Ik begreep dat hij een kalmeringsmiddel wilde, terwijl de bedrijfsarts eerder aan antidepressiva dacht.’ Achteraf bleek het in dit geval dus geen goed idee om de communicatie via de patiënt te laten verlopen. ‘Daar gaat wel mijn voorkeur naar uit’, vertelt Portengen. ‘Ik vind het belangrijk dat de patiënt aan het stuur blijft en goed op de hoogte is. Maar in dit geval was de boodschap niet goed overgekomen. Ik was dus blij dat Madeleine wilde overleggen.’

ZorgDomein

Toevallig liep er in het voorjaar een pilot met ZorgDomein Patiëntoverleg, een chatapplicatie voor zorgverleners in een beveiligde omgeving. Tijdens deze pilot deden in twee regio’s ook bedrijfsartsen mee, zodat huisartsen eenvoudig contact konden opnemen met de betrokken bedrijfsarts. Een verademing, vindt Prins. ‘Als ik een nieuwe bedrijfsarts probeer te bereiken, loop ik vaak tegen een muur op. Ik heb meestal alleen een centraal nummer van een arbodienst, waar je iemand te spreken krijgt die ook niet zo goed weet wie je nou moet hebben.’ Portengen ervaart ook omgekeerd praktische obstakels voor efficiënt overleg: ‘De agenda’s van huisartsen en bedrijfsartsen staan vol met consulten. Terwijl onderling overleg heel belangrijk is om zowel de thuis- als werksituatie goed te kunnen beoordelen. En ook gewoon om even onderling te sparren.’

Eigen leest

Mede dankzij de afstemming die tot stand kwam via Patiëntoverleg kreeg de werknemer toch antidepressiva, waarvan hij mentaal opknapte. Helaas lijkt re-integratie niet te lukken en wordt er gezocht naar ander werk. Dat neemt niet weg dat Prins tevreden terugkijkt op de samenwerking met Portengen. ‘Sommige huisartsen vinden dat bedrijfsartsen bij hun eigen leest moeten blijven en geen behandeladviezen mogen geven. Ik sta daar open in, je doet het samen. We kijken op verschillende manieren naar een situatie, zo versterken we elkaar.’ Portengen sluit zich daarbij aan: ‘Een bedrijfsarts heeft het werk als ingang maar levert ook patiëntenzorg.’ Beiden hopen dat Patiëntoverleg ook voor alle bedrijfsartsen toegankelijk wordt. Portengen: ‘Afstemmen via de telefoon kost veel tijd en energie. Dat gaat via Patiëntoverleg veel sneller.’


Praktijkvoorbeelden arbo-curatieve samenwerking

Diverse bedrijfsartsen en huisartsen/medisch specialisten weten elkaar te vinden om de diagnose,
behandeling en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar af te stemmen. Het RIVM verzamelde vijf voorbeelden van arbo-curatieve samenwerking. In deze voorbeelden delen de artsen hun ervaring in de samenwerking en geven ze aan welke meerwaarde dit had voor henzelf en de patiënt. Bekijk de andere voorbeelden.