Beter vindbaar voor de huisarts via Patiëntoverleg Zorgdomein

29 maart 2018

Pilot patiëntoverleg tussen bedrijfsarts en huisarts

Overleg tussen bedrijfsarts en huisarts kan lastig zijn doordat vaak niet bekend is wie de bedrijfsarts van de patiënt is die zich bij de huisarts op het spreekuur meldt. Voor afstemming over de behandeling is het belangrijk dat een bedrijfsarts vindbaar is. Daarom is de NVAB in samenwerking met het NHG en het RIVM de pilot Patiëntoverleg gestart. Patiëntoverleg is een optie binnen Zorgdomein die het vinden van de juiste bedrijfsarts vergemakkelijkt. Aan alle bedrijfsartsen daarom de oproep u aan te melden, zodat de huisarts u kan vinden en contact met u kan opnemen.

Samen met huisartsen is gekeken naar een eenvoudige oplossing om de vindbaarheid en bereikbaarheid van bedrijfsartsen voor huisartsen te vergroten. Met Patiëntoverleg kan de huisarts de bedrijfsarts vinden door te zoeken op naam van de bedrijfsarts of op het bedrijf waar de patiënt werkzaam is. De huisarts kan ook tijdens een consult het Patiëntoverleg te raadplegen en de betreffende bedrijfsarts een bericht te sturen. Na toestemming van de patiënt kan er nader (telefonisch) overleg plaatsvinden. Andersom kunt u als bedrijfsarts ook eenvoudig contact opnemen met een huisarts via Patiëntoverleg.

Start pilot in Nijmegen en Rotterdam

Van maart tot en met half juni 2018 loopt een pilot in de regio’s Nijmegen en Rotterdam. Dit is een samenwerkingsproject tussen de NVAB, het NHG en het RIVM. In die regio’s wordt specifiek gekeken wat de ervaringen zijn van bedrijfsartsen en huisartsen. Het RIVM benadert enkele bedrijfsartsen om te vragen naar ervaringen met het gebruik van het patiëntoverleg. Deze uitkomsten worden verwerkt, waarna Patiëntoverleg landelijk wordt ingevoerd.

Zorg dat ook u vindbaar bent voor de huisarts

Om te zorgen dat huisartsen u kunnen vinden via Patiëntoverleg, heeft u een AGB-code nodig en een Zorgdomein account. Nog geen account? Geen probleem. Ga naar: https://zorgdomein.com/aanmelden-patientoverleg/

Vul uw persoonlijke gegevens in, zoals organisatie, naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Belangrijk is dat u ook invult wie uw opdrachtgevers (werkgevers/bedrijven) zijn.Dat zijn namelijk vaak de gegevens die de patiënt weet en door kan geven aan de huisarts. Ook bedrijfsartsen die zich al hebben aangemeld, maar dit veld nog niet hebben ingevuld verzoeken we dat alsnog te doen!

Contact of hulp bij registratie