ZorgDomein

Willen bedrijfsartsen informatie opvragen via ZorgDomein?

Voor de zomer ontvingen NVAB-leden een enquête over wat bedrijfsartsen willen met ZorgDomein. Aanleiding is dat de samenwerking met andere specialisten cruciaal is voor goede patiëntenzorg, maar dat die samenwerking in de realiteit nog wel wat beter kan. Andere specialisten weten ons niet altijd te vinden of moeten daar in ieder geval veel moeite voor doen. Ook het aanvragen van informatie door de bedrijfsarts, levert niet altijd wat op. Onze curatieve collega’s werken voor verwijzingen en informatieverzoeken vaak met het platform ZorgDomein.

Nieuwe afspraken afstemming huisarts en bedrijfsarts via Zorgdomein

Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts is belangrijk voor goede zorg voor de patiënt. Het kan echter lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Patiëntoverleg in Zorgdomein kan hierbij helpen. De besturen van de NHG, LHV en NVAB maakten onlangs afspraken met elkaar over hoe huisarts en bedrijfsarts verantwoord met elkaar kunnen afstemmen over behandelbeleid. In Patiëntoverleg kun je de toestemming van de patiënt met één vinkje vastleggen.

Bedrijfsartsen kunnen nu ook verwijzen via ZorgDomein

De mogelijkheden voor bedrijfsartsen binnen Zorgdomein zijn verder uitgebreid. Nu kun je naast de al bekende ‘overleggen’ en ‘keuringen uitvoeren’ ook verwijzen via ‘zorg vinden’. Om te kunnen verwijzen, moet ‘bedrijfsarts’ aangemerkt zijn als verwijzer door de zorgaanbieder. Een aantal aanbieders hebben dat al geregeld. Tref je het dat dat nog niet zo is, neem dan contact op met de betreffende zorgaanbieder/ziekenhuis.

Een kans voor meer arbocuratieve samenwerking: ZorgDomein

In 2015 startte een meerjarig project met subsidie van het ministerie SZW: Project Arbeid in Richtlijnen en Verbetering Arbocuratieve Samenwerking. Voor het deelproject Verbetering Arbocuratieve Samenwerking wordt gewerkt aan instrumenten om de communicatie tussen bedrijfsartsen en artsen in de curatieve sector te vergemakkelijken.

Abonneren op ZorgDomein