Raamplan Artsopleiding 2020: arts van de toekomst bevordert en beschermt gezondheid

02 juni 2020

“Wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben?" Het antwoord op deze vraag staat in het Raamplan Artsopleiding 2020. Met het nieuwe raamplan, een set eindtermen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, maken de Nederlandse geneeskundeopleidingen het medisch onderwijs toekomstbestendig. 

Oog voor alle geneeskundige specialismen

Preventie, het voorkomen van onnodige zorg en het belang van een persoonsgerichte benadering zijn belangrijke thema’s. Daarnaast gaat het raamplan uitgebreid in op de rol van de arts in het bevorderen en beschermen van gezondheid en kwaliteit van leven. Ook is in het raamplan ook volop aandacht voor carrièreperspectieven in verschillende geneeskundige specialismen. Zo’n 70% van de artsen werkt namelijk niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten. Als huisarts, in de sociale geneeskunde of preventieve gezondheidszorg. Gezien de uitdagingen waar de maatschappij voor staat, worden de artsen die buiten het ziekenhuis werken steeds belangrijker bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de samenleving.

Lees meer op www.knmg.nl