Mag een bedrijfsarts stralingskeuringen uitvoeren?

24 juli 2023

Stralingskeuringen zijn voorbehouden aan daartoe bevoegde stralingsartsen. Via de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kun je gegevens vinden over de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen.

Een keuring is verplicht bij A-blootgestelde werknemers, d.w.z. potentieel meer dan 6 mSv blootstelling per jaar (ioniserend). De regelgeving in Nederland is gebaseerd op Europese richtlijnen en verankerd in de Kernenergiewet (een kaderwet waarin alle regelgeving rondom straling is vervat). De Kernenergiewet staat boven de Arbowet, d.w.z. dat bij conflicten of tegenstrijdigheden de Kernenergiewet leidend is.

Lees meer

« Terug naar index