Mag een bedrijfsarts een rijbewijskeuring voor het groot rijbewijs uitvoeren bij iemand die hij begeleidt?

24 juli 2023

Ja, dat mag met in acht nemen van het volgende;

Een keuring bestaat uit een medisch onderzoek en het vormen van een oordeel op basis van de medische gegevens uit dat onderzoek.

De bedrijfsarts mag alleen het medisch onderzoek dat nodig is voor de rijbewijskeuring uitvoeren. Hij mag ook met toestemming van betrokkene de gevraagde medische informatie verstrekken aan het CBR. 1

Ook al duidt het CBR de bedrijfsarts aan met “keurend arts”, de bedrijfsarts mag geen mededelingen doen over de rijgeschiktheid van de aanvrager. Daarmee voldoet de eigen bedrijfsarts aan het standpunt van de KNMG dat een behandelend arts geen oordeel over zijn eigen patiënten moet afgeven. De arts die uiteindelijk voor het CBR over iemands rijgeschiktheid oordeelt is de medisch adviseur van het CBR of een “onafhankelijk keurend specialist” via het CBR.

Voor andere rijbewijskeuringen (75+, medische noodzaak) zal de bedrijfsarts niet vaak de begeleidend arts zijn. Ook andere, behandelende, artsen mogen medische informatie verstrekken aan het CBR.
Voor het afgeven van een geneeskundige verklaring t.b.v. een chauffeurskaart zie de FAQ hieronder '2. Mag een bedrijfsarts de Geneeskundige verklaring afgeven voor een chauffeurskaart?


1 De bedrijfsarts kan de informatie digitaal via Zorgdomein of schriftelijk aan het CBR verstrekken.


Lees meer

« Terug naar index