Rijbewijskeuringen

Mag een bedrijfsarts de Geneeskundige verklaring afgeven voor een taxi chauffeurskaart?

Voor een taxi chauffeurskaart wordt een medische verklaring gevraagd, afgegeven door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst én moet iemand in het bezit zijn van rijbewijs B. De chauffeurskaart is 5 jaar geldig, het rijbewijs normaliter langer. De chauffeurskaart wordt afgegeven door het Kiwa Register.1 In de medische verklaring wordt gevraagd te beoordelen of betrokkene geschikt is voor de functie van taxichauffeur.

Mag een bedrijfsarts een rijbewijskeuring voor het groot rijbewijs uitvoeren bij iemand die hij begeleidt?

Ja, dat mag met in acht nemen van het volgende;

Een keuring bestaat uit een medisch onderzoek en het vormen van een oordeel op basis van de medische gegevens uit dat onderzoek.

De bedrijfsarts mag alleen het medisch onderzoek dat nodig is voor de rijbewijskeuring uitvoeren. Hij mag ook met toestemming van betrokkene de gevraagde medische informatie verstrekken aan het CBR. 1

Waar vind ik als bedrijfsarts informatie over keuren voor het CBR?

Op de website van het CBR is informatie voor artsen te vinden over keuren voor het CBR.

In 2017 heeft het CBR de volgende naamswijzigingen doorgevoerd:
- Eigen Verklaring is Gezondheidsverklaring geworden
- Geneeskundig verslag is Keuringsverslag geworden

Lees meer

Abonneren op Rijbewijskeuringen