Eerste opleidingsgroepen volgens nieuw landelijk opleidingsplan gestart

14 maart 2018

Per 1 maart zijn de eerste twee opleidingsgroepen aios bedrijfsgeneeskunde bij de SGBO en de NSPOH volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan (LOP) van start gegaan. Het opleidingsplan is vorig jaar goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen.

 

Werkgroep met het veld

Na de goedkeuring door het CGS startte NVAB in een werkgroep de voorbereiding van de invoering van het LOP in de praktijk. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de arbodiensten, zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen, beide opleidingsinstituten SGBO en NSPOH, en een aantal praktijkopleiders en aios. De werkgroep verduidelijkte de rolverdeling tussen de betrokken partijen zoals beschreven in KOERS, vulde de inhoud van het instellingsopleidingsplan aan en hield alle opleidingsinstellingen en de overkoepelende organisaties OVAL en KOM op de hoogte over de wijzigingen die de invoering van het LOP per 1 januari 2018 met zich meebrengt. Ook werd een toetsboek ontwikkeld met de inhoudelijke criteria voor de praktijktoetsen.

 

Veranderingen in vogelvlucht

Met het starten van de opleidingen volgens het nieuwe opleidingsplan is weer een belangrijke stap gezet. Er is de afgelopen jaren ook voor bedrijfsartsen veel veranderd in de geneeskundige vervolgopleiding. Onderstaand de grootste veranderingen in vogelvlucht:
 

2014

  • NVAB ontwikkelde samen met de andere sociaal-geneeskundige beroepsverenigingen KAMG en NVVG een kwaliteitsvisie en kwaliteitssysteem: KOERS en bijbehorend Kwaliteitskader. Dit kwam voort uit het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV).

2016

  • vaststelling nieuw competentieprofiel voor de bedrijfsarts
  • ontwikkeling en vaststelling nieuw landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot bedrijfsarts

2017

  • CGS keurt het landelijk opleidingsplan goed. Daarmee vervangt het nieuwe landelijk opleidingsplan het Handboek Sociale Geneeskunde; het LOP is per 1 januari 2018 ingegaan.
  • Ontwikkeling en vaststelling landelijk professionaliseringsplan voor praktijkopleiders in samenwerking met de NVVG en KAMG

 

Zie ook: