Nu beschikbaar: geactualiseerde Richtlijn kanker & werk

13 juni 2019

De definitieve Richtlijn Kanker & Werk is nu beschikbaar. De in 2017 opgeleverde eerste versie is onderworpen aan een stevige praktijktest en op diverse punten verder aangescherpt. Hiermee ligt er een helder richtsnoer dat zich in de praktijktest van de bedrijfsgezondheidszorg heeft bewezen. Binnenkort start naar aanleiding van de geactualiseerde richtlijn ook een uitgebreide campagne ‘Werken met of na kanker’.

Werk na de diagnose

De diagnose kanker wordt jaarlijks voor ruim 100.000 mensen realiteit (1). Dit heeft vaak ingrijpende gevolgen. Werk – naar vermogen – heeft vaak een positieve invloed, vertelde klinisch arbeidsgeneeskundige Désirée Dona eerder: “Blijven werken werkt in zo'n periode als een medicijn. Mensen hebben afleiding en structuur, en hebben het gevoel dat ze weer meedoen." (2) Mensen met kanker keren gelukkig steeds vaker terug naar het werk. Dat kan hun eigen werk zijn, maar ook ander werk. Vaak is de weg naar werkhervatting echter niet eenvoudig en duurt het langer dan verwacht. De begeleiding door de bedrijfsarts speelt hierbij een belangrijke rol. Dat gaat vaak goed, maar kan zeker beter (3). Het helpt om de bedrijfsarts zo snel mogelijk bij de behandeling van kanker te betrekken (4). En ervoor te zorgen dat de bedrijfsarts over de beste evidence beschikt voor de begeleiding.

Interventies op een rij

De NVAB inventariseerde deze evidence en ‘good practices’ op dat gebied en gebruikte deze bij het ontwikkelen van de richtlijn Kanker en Werk (5). De richtlijn geeft inzicht in algemene, ziektespecifieke en arbeidsgerelateerde factoren die relevant zijn voor de begeleiding door de bedrijfsarts, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. U krijgt aanbevelingen voor wat u kunt doen in welke fase en praktische meetinstrumenten die ondersteunen bij de begeleiding van werkenden met kanker.

Praktijktest

De richtlijn Kanker en Werk werd in 2017 gepubliceerd. Met die versie is een praktijktest uitgevoerd, waarbij 39 bedrijfsartsen hun bevindingen van het werken met de richtlijn deelden met de projectgroep die de richtlijn ontwikkelde. De test resulteert in enkele wijzigingen, waarmee de richtlijn nu definitief is.

Aanpassingen

 • Zo snel mogelijk een lang consult
  Een van de aanbevelingen was dat voor het eerste consult met een werknemer met (late effecten van) kanker een uur gepland wordt. Bedrijfsartsen weten echter vaak niet van tevoren met welke klacht een werknemer bij hen komt. Daarom is de aanbeveling nu gewijzigd naar: plan zo snel mogelijk een volgend consult van een uur.
 • Cognitieve problemen
  In de richtlijn werd bij cognitieve problemen onderscheid gemaakt tussen NAH (niet aangeboren hersenletsel) en niet-NAH. Dit veroorzaakte onduidelijkheid. Het onderscheid leverde geen belangrijke verschillen in behandeling op en is verwijderd.

Campagne werken met of na kanker

Naar aanleiding van het verschijnen van de geactualiseerde richtlijn lanceert de NVAB een mediacampagne ‘Werken met of na kanker’. De centrale boodschap hiervan is dat de begeleiding van (ex-)kankerpatiënten op dit terrein beter moet, en dat de bedrijfsarts hierin het verschil kan maken. Een oproep aan alle betrokkenen, waaronder ook zeker u als bedrijfsarts! 

Bekijk downloads van de richtlijn, het achtergronddocument en de samenvatting op de pagina Richtlijn Kanker en Werk

Lees ook 

 1. www.kwf.nl
 2. Positieve invloed van werk op mensen met kanker
 3. Reactie NVAB op onderzoek NFK
 4. NVAB: betrek de bedrijfsarts bij behandeling kanker (Trouw)
 5. NVAB publiceert Richtlijn Kanker en Werk (2017)