Reactie NVAB op onderzoek NFK

02 april 2019

De NVAB heeft met interesse kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). We zijn blij dat het onderwerp kanker en werk aandacht krijgt, want wij vinden net als de NFK dat hier nog een wereld te winnen is.

Als specialist op het terrein van gezondheid en werk kan de bedrijfsarts een cruciale rol vervullen door werknemer en werkgever te adviseren en te begeleiden bij het vraagstuk van kanker en werk. Veel bedrijfsartsen slagen hier gelukkig ook in, zo blijkt uit dit onderzoek. Ongeveer driekwart van de patiënten is tevreden met de begeleiding. Maar dat ruim een kwart van de patiënten iets mist in de begeleiding door de bedrijfsarts is een serieus signaal.

De NVAB erkent dan ook dat het nog beter kan. Iedere ontevreden patiënt is er immers één te veel. Wij zien deze resultaten als een bevestiging van ons standpunt dat intercollegiale ruggenspraak nodig is in gevallen waarin het de bedrijfsarts ontbreekt aan ervaring of specifieke kennis. De NVAB-richtlijn kanker en werk schrijft in zulke gevallen een expert opinion voor. We zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de in het onderzoek ook al genoemde bedrijfsarts consulent oncologie (BACO). De NVAB moedigt bedrijfsartsen die hier interesse in hebben ook graag aan om zich tot BACO te ontwikkelen, zodat meer leden van onze beroepsgroep de rol van deskundige vraagbaak kunnen vervullen. Het toepassen van de richtlijn in de praktijk helpt de bedrijfsarts bij de begeleiding van werkenden met kanker.

Met het oog op de impact voor kankerpatiënten is minstens zo belangrijk dat volgens dit onderzoek veel patiënten helemaal geen begeleiding op het gebied van kanker en werk ontvangen. Slechts 45% wordt door een bedrijfs- of verzekeringsarts begeleid. En maar een derde van de behandelend artsen bespreekt met hun patiënt wat de gevolgen van ziekte en behandeling zijn voor het werk. Beide cijfers komen overeen met onze ervaringen en zijn natuurlijk veel te laag. Vooral hier is nog veel te winnen, zodat meer werknemers met kanker deskundige ondersteuning krijgen.

Campagne Kanker en werk

De NVAB besteedt binnenkort uitgebreid aandacht aan de rol en toegevoegde waarde van de bedrijfsarts bij kanker en werk. Een campagne hiervoor was al in voorbereiding en zal praktische informatie en hulpmiddelen bevatten voor zowel werknemers/patiënten als werkgevers, bedrijfsartsen en oncologische behandelaars.

Zie ook: