NVAB publiceert Richtlijn Kanker en Werk

08 juni 2017

De richtlijn ‘Kanker en Werk’ is ontwikkeld voor bedrijfsartsen met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. Een richtlijn op dit gebied was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici  -ook bij bedrijfsartsen-, werkgevers/leidinggevenden en werknemers leidt regel­matig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervat­ting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeidsparticipatie van mensen die voor kanker worden of zijn behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben, en gaat er onnodig  veel menselijk kapitaal verloren.

Mensen met kanker keren steeds vaker terug naar het werk. Dat kan hun eigen werk zijn, maar ook ander werk. Voor de meesten is de weg naar werkhervatting echter niet eenvoudig en het duurt vaak langer dan verwacht. Gelukkig is er steeds meer bekend over succesvolle vormen van begeleiding van mensen met kanker. De NVAB heeft de evidence en de 'good practices' op dat gebied geïnventariseerd en gebruikt bij het ontwikkelen van de richtlijn Kanker en Werk voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk. In deze richtlijn komen algemene, ziektespecifieke en arbeidsgerelateerde factoren aan bod die relevant zijn voor de begeleiding door de bedrijfsarts, zowel tijdens als na de behandeling van kanker. 

Uniek in het ontwikkeltraject van deze richtlijn is dat er drie patiëntvertegenwoordigers zitting hadden in de projectgroep; NFK-vertegenwoordiger Thea Brouwer was voorzitter. Namens de NVAB heeft directeur Kees van Vliet de richtlijn vandaag officieel overhandigd aan Thea Brouwer.

 

Zie ook