Nieuws & agenda

Nieuws

28 september

De Nederlandse Influenza Stichting organiseert elk jaar een webinar over de griepprik voor zorgverleners, in samenwerking met 7 brancheorganisaties en 9 verenigingen van zorgprofessionals. Bij de editie van dit jaar waren 600 deelnemers aanwezig, die in de chat met elkaar in gesprek konden.

Heb jij het webinar gemist? Je kunt 'm nu terugkijken via youtube.com.

21 september

NVAB-voorzitter Boyd Thijssens sprak minister Ernst Kuipers toe tijdens het Ontbijt met de Minister van Medisch Contact op dinsdag 21 september. Er is een relatief hoog ziekteverzuim onder zorgprofessionals en helaas vertrekken er ook een aantal vroegtijdig bij hun werkgever. Thijssens verbreedde het blikveld vooral door aan te geven dat niet op alle zorgvragen een puur medisch antwoord past. En dat vroege interventies door de bedrijfsarts uitval of vertrek kunnen voorkomen.

12 september

De gezondheid van alle Nederlanders moet voorop staan bij het beleid van de overheid. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG. In het Integraal Zorg Akkoord wordt de gezondheid van burgers niet centraal gesteld, constateert de KNMG. Volgens de artsenfederatie focussen de huidige kabinetsplannen onvoldoende op gezond blijven. Dat kan ertoe leiden dat het beoogde effect van het Integraal Zorg Akkoord niet bereikt wordt.

8 september

Voor de zomer ontvingen NVAB-leden een enquête over wat bedrijfsartsen willen met ZorgDomein. Aanleiding is dat de samenwerking met andere specialisten cruciaal is voor goede patiëntenzorg, maar dat die samenwerking in de realiteit nog wel wat beter kan. Andere specialisten weten ons niet altijd te vinden of moeten daar in ieder geval veel moeite voor doen. Ook het aanvragen van informatie door de bedrijfsarts, levert niet altijd wat op. Onze curatieve collega’s werken voor verwijzingen en informatieverzoeken vaak met het platform ZorgDomein.

Abonneren op Nieuws

Agenda

07 oktober 2022

Stichting Opleidingen in de Sportgezondheidszorg (SOS) op vrijdag 7 oktober 2022 het Symposium: ‘Fietsen op Recept’ bij het Nationaal Militair Museum.

Fietsen is een onderdeel van het Nationale preventieakkoord waarbij fietsen een manier is om lichaamsbeweging in de (beroeps)bevolking te stimuleren. Met 23 miljoen fietsen, waarvan 2 miljoen e-bikes, zijn er meer fietsen dan inwoners, dus je zou toch zeggen dat fietsen als een manier van lichaamsbeweging eenvoudig te realiseren is. Maar is dat ook zo in de praktijk?

11 oktober 2022

Op 11 oktober a.s. organiseert het RIVM i.s.m. het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) een bijeenkomst van de WIZA (Werkgroep Infectieziekten en Arbeid).

16 november 2022

Hoe kunnen leefstijl en (het hebben van) werk – én de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers – versterken? En wat kunnen leefstijlinterventies op de werkvloer hierin betekenen? 

Vereniging Arts en Leefstijl, Coöperatie Menzis, LUMC en TNO organiseren namens het Lifestyle4Health platform het 5e jaarlijkse Lifestyle4Health congres, waarin de mogelijkheden voor de toepassing van leefstijlgeneeskunde in de werkomgeving en hoe leefstijl en (het hebben van) werk elkaar kunnen versterken centraal staat.

08 december 2022

Op 8 december 2022 is het online PA!N Congres met als thema: Samen kom je verder!

De kracht van behandeling zit hem in het voeren van het echte gesprek waarbij de expertise van zorgverlener en patiënt centraal staan. Je hebt elkaar nodig om tot de beste vorm van zorg te komen. Op dit moment zijn we bezig met het verder vormgeven van het programma met prachtige sprekers.

06 april 2023

Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek organiseert een Alcoholcongres. Het congres vindt plaats op donderdag 6 april 2023, van 09.30 tot 17.00 uur in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Noteer de datum alvast in je agenda! Meer info volgt binnenkort.

 

11 mei 2023

De Commissie NVAB Nascholing is weer gestart met de voorbereidingen voor de volgende BG-dagen. Meer informatie volgt, maar je kunt de data vast in je agenda blokken.

Krijg een indruk van eerdere edities

Nieuwsbrief