FAQ: beroepsgeheim (voor werknemers)

Gerelateerd: Privacy

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Mag de bedrijfsarts alles wat ik hem heb verteld aan mijn werkgever doorgeven?

U vraagt zich misschien af wat er gebeurt met de vaak persoonlijke informatie die u aan de bedrijfsarts vertelt. Komen er ook medische gegevens bij uw werkgever terecht?

De privacy van zieke werknemers is goed beschermd: er bestaan strenge regels die voorschrijven hoe arbodienst en bedrijfsarts moeten omgaan met persoonlijke gegevens van werknemers. Uitgangspunt is dat de bedrijfsarts geen vertrouwelijk informatie over ziekte of aandoening mag verschaffen aan uw werkgever of een re-integratiebedrijf. Maar soms heeft de werkgever toch enige informatie nodig, bijvoorbeeld om te weten of hij vervanging moet regelen of om maatregelen te kunnen nemen zodat u weer aan het werk kan.

Beroepsgeheim
Als geneeskundig specialist is de bedrijfsarts gehouden aan het medisch beroepsgeheim. 
 

Lees meer

« Terug naar index