Welke adviezen over mogelijkheden kan de taakgedelegeerde geven?

20 oktober 2023

Uitgangspunten
De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het geheel van de sociaal medische begeleiding. Een taakgedelegeerde heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen de gedelegeerde taak in opdracht van de bedrijfsarts. In de tabel uit het Standpunt taakdelegatie (p.10) wordt dat als volgt beschreven:

  • ‘Oordeel vormen op basis van de verzamelde gegevens & advisering’ is een taak die bedrijfsarts kan delegeren.
    Toelichting: De taakgedelegeerde kijkt hierbij op basis van de beschikbare informatie en common sense samen met de medewerker wat er aan de hand is en wat een realistisch plan is.
  • ‘Eindoordeel geven over de belastbaarheid’ is een niet te delegeren taak.
    Toelichting: Dit betreft het vaststellen van de beperkingen op medische gronden. Dat is juist de specifieke deskundigheid van de bedrijfsarts. Deze taak is dan ook niet te delegeren. Tevens is van belang dat  de bedrijfsarts de eindverantwoordelijke is voor de sociaal medische begeleiding.

De taakgedelegeerde stelt dus nooit zelfstandig de belastbaarheid vast, dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Vandaar dat de  bedrijfsarts de werknemer in kwestie altijd zelf moet spreken en medisch beoordelen voor het maken van de probleemanalyse, het inzetbaarheidsprofiel en het actueel oordeel. De bedrijfsarts kan daarbij gebruik maken van een fysiek, telefonisch of een video-consult.  

Wat mag een taakgedelegeerde wel?
Een taakgedelegeerde mag binnen de bekwaamheden (zoals deze door de bedrijfsarts zijn vastgesteld in de taakdelegatie-overeenkomst en het past binnen de gedelegeerde taken) in gesprek gaan met de werknemer over de mogelijkheden die de werknemer heeft of denkt te hebben. Hierbij betrekt taakgedelegeerde -indien aanwezig- de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid en gegeven adviezen inzake de re-integratie. Samen komen zij dan tot afspraken hoe de re-integratie te starten of te vervolgen. De taakgedelegeerde neemt deze afspraken op in het advies aan werkgever en werknemer. Taakgedelegeerden kunnen ook input leveren aan de bedrijfsarts ten aanzien van (onderdelen van) de probleemanalyse.

Werknemer heeft op zijn verzoek altijd toegang tot de bedrijfsarts zelf. De taakgedelegeerde verwijst de werknemer ook naar de bedrijfsarts als het re-integratieplan niet kan worden gevolgd of als werknemer en taakgedelegeerde niet tot afspraken kunnen komen bijvoorbeeld in de eerste 6 weken.

« Terug naar index / « Naar themapagina taakdelegatie