Taakdelegatie en supervisie

Te downloaden document: 
Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie
(NVAB, april 2022)

In de nieuwe versie van het standpunt is de tekst over contrasigneren verhelderd. 

Taakdelegatie bij verzuimbegeleiding, preventie en overige activiteiten
In de dagelijkse praktijk werkt de bedrijfsarts veelvuldig samen met andere functionarissen bij het adviseren van werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en preventie. In deel 1 van het standpunt Taakdelegatie is taakdelegatie aan niet-artsen beschreven. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is nu taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd.

Supervisie
In deel 2 komt taakdelegatie aan artsen – ofwel supervisie – aan bod. Behalve bedrijfsartsen leveren ook (basis)artsen zorg die behoort tot de taken van de bedrijfsarts. Een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios) mag alle taken van de bedrijfsarts uitsluitend uitvoeren onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie.

Lees meer: