Welke titel mag gevoerd worden als een bedrijfsarts zich niet herregistreert?

17 januari 2024

Wanneer een bedrijfsarts besluit om zich niet te herregistreren, of niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet dan volgt uitschrijving uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Er is geen bevoegdheid meer om handelingen te verrichten die waren verbonden aan de beroepstitel 'bedrijfsarts'.

De beroepstitel bedrijfsarts mag niet langer gevoerd worden. Wat wel mag is de voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven), dus 'bedrijfsarts niet praktiserend'.
Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ wordt duidelijk welke opleiding tot het voormalige beroep gevolgd is. Tegelijkertijd voorkomt het dat derden de indruk krijgen dat deze persoon nog bevoegd is, terwijl dat niet zo is.

Lees meer

« Terug naar index