Titelvoering

Welke titel mag gevoerd worden als een bedrijfsarts zich niet herregistreert?

Wanneer een bedrijfsarts besluit om zich niet te herregistreren, of niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet dan volgt uitschrijving uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Er is geen bevoegdheid meer om handelingen te verrichten die waren verbonden aan de beroepstitel 'bedrijfsarts'.

Welke titel mag een aankomend bedrijfsarts voeren?

Een arts die de opleiding bedrijfsgeneeskunde volgt mag de volgende titel voeren:
‘Arts in opleiding tot specialist bedrijfsgeneeskunde’ of 'arts in opleiding tot specialist'.

De juiste afkorting is 'aios bedrijfsgeneeskunde' of 'aios'.
Aangezien alleen artsen de opleiding volgen mag ook de titel 'arts' gebruikt worden.

Let op: De term 'bedrijfsarts' mag niet in de titelvoering terugkomen.

Lees meer

Is 'arboarts' een synoniem voor bedrijfsarts?

Arboarts is beslist geen synoniem is voor bedrijfsarts! Bedrijfsarts is een beschermde titel voor sociaal geneeskundige specialisten die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door de voldoen aan verplichtingen in nascholing, visitatie en kwaliteitsborging.

Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register te vinden als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.

Is misbruik van de titel 'bedrijfsarts' strafbaar?

De titel ‘bedrijfsarts’ is in Nederland wettelijk beschermd (Wet BIG). Misbruik ervan is strafbaar en tuchtrechtelijk laakbaar. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de laatste jaren nogal wat gevallen van titelmisbruik gemeld. IGZ gaat daar strikter op toezien en zal niet nalaten artsen die zich schuldig maken aan titelmisbruik te vervolgen. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Abonneren op Titelvoering