SCHOLING & KWALITEITSEISEN

Ik zoek een visitatiegroep, wat kan ik doen?

Indien je een nieuwe visitatiegroep zoekt, kun je dat op meerdere manieren aanpakken.

Allereerst kun je als NVAB-lid een oproep plaatsen op onze website bij 'Visitatiegroep gezocht!' (hiervoor moet je ingelogd zijn op MijnNVAB).

Inloggen in Scorion lukt niet, wat moet ik doen?

Bij je eerste aanmelding voor visitatie heb je inloggegevens ontvangen voor Scorion. In de huidige versie van het systeem, ScorionX kun je nog steeds met deze gegevens inloggen.

Ik ben zowel geregistreerd als bedrijfsarts als verzekeringsarts. Hoe werkt de visitatie dan?

Ben je zowel bedrijfsarts als verzekeringsarts (of arts Maatschappij & Gezondheid) dan kun je kiezen of je wilt deelnemen aan de visitatie van de NVAB of aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) van de NVVG/KAMG. Je hoeft als arts met een dubbele registratie maar één keer een traject te doorlopen en kan je vervolgens wel herregistreren in meerdere specialisaties/profielen.

Ik ben recent afgestudeerd als bedrijfsarts. Hoe ziet de eerste visitatie er dan uit?

Als je voor de eerste keer een visitatie gaat doen, krijg je (na aanmelding) een account in Scorion. Hierin vind je een aantal vragenlijsten, die je invult en bespreekt met je visitatiegroep.  Op basis van die vragenlijsten maak je een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), waarin je een viertal ontwikkeltrajecten voor de 4-5 jaar daarna formuleert. Je kijkt in het POP dus vooruit.

Hoe meld ik me aan voor de visitatie?

Aanmelden voor deelname aan de visitatie kan via het formulier 'Inschrijven visitatie'

Je kunt je aanmelden met een groep van maximaal 4 personen, ca. anderhalf jaar voor de eerste herregistratiedatum van een groepslid.

Nadat je je hebt aangemeld krijgt ieder groepslid een mail met een persoonlijke link naar een formulier voor adres- en factuurgegevens.

Waar vind ik het Landelijk Opleidingsplan (LOP) van de NVAB?

Voor de vervolgopleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' heeft de NVAB een Landelijk Opleidingsplan (LOP) opgesteld dat in februari 2017 is goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van het LOP met bijhorend toetsboek, dat naar verwachting in 2025 in gebruik zal worden genomen.

Voor meer informatie over het LOP zie ook de webpagina 'Landelijk Opleidingsplan'.

Lees meer

Hoe ziet de opleiding tot bedrijfsarts eruit?

De opleiding tot bedrijfsarts is een 4-jarige opleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts is werkzaam bij een als opleidingsinstelling erkende arbodienst. Er is geen limiet aan het aantal opleidingsplaatsen per jaar.

Onderwijs én praktijk
De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel:

Hoe wordt de kwaliteit van de bedrijfsartsenopleiding getoetst?

Het meten en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot bedrijfsarts is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen, die betrokken zijn bij de opleiding.

Iedere twee jaar evalueren alle betrokken actoren (dus aios, praktijkopleider, instituutsopleider en het management van de opleidingsinstelling en het opleidingsinstituut) de kwaliteit van de opleiding, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De resultaten komen samen in een evaluatierapportage, die tevens een verbeterplan bevat.

Aan welke eisen moet het praktijkopleidingsplan voldoen?

In het praktijkopleidingsplan beschrijft elke opleidingsinstelling (arbodienst) hoe de opleiding in elkaar steekt. Het praktijkopleidingsplan is een concrete vertaling van het Landelijk Opleidingsplan naar de eigen organisatie.

Het opleidingsinstituut (de NSPOH of SGBO) schrijft daarnaast een plan voor het cursorisch deel van de opleiding.

Welke titel mag gevoerd worden als een bedrijfsarts zich niet herregistreert?

Wanneer een bedrijfsarts besluit om zich niet te herregistreren, of niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet dan volgt uitschrijving uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Er is geen bevoegdheid meer om handelingen te verrichten die waren verbonden aan de beroepstitel 'bedrijfsarts'.

Pagina's

Abonneren op SCHOLING & KWALITEITSEISEN