Herregistratie

Welke titel mag gevoerd worden als een bedrijfsarts zich niet herregistreert?

Wanneer een bedrijfsarts besluit om zich niet te herregistreren, of niet aan de voorwaarden voor herregistratie voldoet dan volgt uitschrijving uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan de inschrijving in het BIG-register vervallen. Er is geen bevoegdheid meer om handelingen te verrichten die waren verbonden aan de beroepstitel 'bedrijfsarts'.

Abonneren op Herregistratie