Ik ben zowel geregistreerd als bedrijfsarts als verzekeringsarts. Hoe werkt de visitatie dan?

17 januari 2024

Ben je zowel bedrijfsarts als verzekeringsarts (of arts Maatschappij & Gezondheid) dan kun je kiezen of je wilt deelnemen aan de visitatie van de NVAB of aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) van de NVVG/KAMG. Je hoeft als arts met een dubbele registratie maar één keer een traject te doorlopen en kan je vervolgens wel herregistreren in meerdere specialisaties/profielen.

Het advies is om deel te nemen aan het visitatiesysteem van het specialisme waar je het meeste uren in werkzaam bent (dus gemiddeld gedurende de herregistratieperiode de grootste deeltijdfactor aan besteedt).

Lees meer

« Terug naar index