Visitatie

Ik zoek een visitatiegroep, wat kan ik doen?

Indien je een nieuwe visitatiegroep zoekt, kun je dat op meerdere manieren aanpakken.

Allereerst kun je als NVAB-lid een oproep plaatsen op onze website bij 'Visitatiegroep gezocht!' (hiervoor moet je ingelogd zijn op MijnNVAB).

Inloggen in Scorion lukt niet, wat moet ik doen?

Bij je eerste aanmelding voor visitatie heb je inloggegevens ontvangen voor Scorion. In de huidige versie van het systeem, ScorionX kun je nog steeds met deze gegevens inloggen.

Ik ben zowel geregistreerd als bedrijfsarts als verzekeringsarts. Hoe werkt de visitatie dan?

Ben je zowel bedrijfsarts als verzekeringsarts (of arts Maatschappij & Gezondheid) dan kun je kiezen of je wilt deelnemen aan de visitatie van de NVAB of aan de Evaluatie Individueel Functioneren (EIF) van de NVVG/KAMG. Je hoeft als arts met een dubbele registratie maar één keer een traject te doorlopen en kan je vervolgens wel herregistreren in meerdere specialisaties/profielen.

Ik ben recent afgestudeerd als bedrijfsarts. Hoe ziet de eerste visitatie er dan uit?

Als je voor de eerste keer een visitatie gaat doen, krijg je (na aanmelding) een account in Scorion. Hierin vind je een aantal vragenlijsten, die je invult en bespreekt met je visitatiegroep.  Op basis van die vragenlijsten maak je een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), waarin je een viertal ontwikkeltrajecten voor de 4-5 jaar daarna formuleert. Je kijkt in het POP dus vooruit.

Hoe meld ik me aan voor de visitatie?

Aanmelden voor deelname aan de visitatie kan via het formulier 'Inschrijven visitatie'

Je kunt je aanmelden met een groep van maximaal 4 personen, ca. anderhalf jaar voor de eerste herregistratiedatum van een groepslid.

Nadat je je hebt aangemeld krijgt ieder groepslid een mail met een persoonlijke link naar een formulier voor adres- en factuurgegevens.

Abonneren op Visitatie