Dubbelregistratie als bedrijfsarts/verzekeringsarts en deelname visitatie

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten. Naast de bestaande herregistratie-eisen zijn dat:

  1. in voldoende mate hebben deelgenomen aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren
  2. aan externe kwaliteitsevaluatie hebben deelgenomen.

De NVAB biedt hiervoor al sinds 2008 het visitatiemodel, waarmee bedrijfsartsen kunnen voldoen aan beide herregistratie-eisen. De verzekeringsartsen en de artsen Maatschappij & Gezondheid hebben hier ook een methode voor ontwikkeld, te weten EIF (meer informatie zie www.kbsg.nl).

De besturen van de NVAB en NVVG hebben vastgesteld dat een specialist met een dubbele registratie (dus als bedrijfsarts en verzekeringsarts) slechts één keer een traject dient te doorlopen gericht op de nieuwe eisen. Ook als u wilt herregistreren voor meerdere specialisaties/profielen. Het is immers voldoende als u één keer heeft aangetoond positief kritisch met uw eigen professionele ontwikkeling om te gaan. U wordt geacht deel te nemen aan het systeem van het specialisme waar u het meeste uren in werkzaam bent (dus gemiddeld gedurende de herregistratieperiode de grootste deeltijdfactor aan besteedt).

Indien u deelneemt aan EIF levert dit 25 accreditatiepunten op. Dit geldt eveneens voor deelname aan de NVAB-visitatie.

Het moge duidelijk zijn dat u deze 25 accreditatiepunten maar één keer ontvangt; u neemt immers maar aan één traject deel (al kunt u deze deelname wel voor twee herregistraties benutten).