Over gebruik en onderhoud van goed gereedschap…. - BG-dag 2020

Presentatie Gertjan Beens, NVAB-voorzitter - BG-dag 2020
NVAB-voorzitter Gertjan Beens zet in zijn zendtijd enkele onderwerpen in de etalage: het advies van de Kwaliteitstafel, de Wegwijzer Rookvrije Organisatie en – hoe kan het ook anders – corona.

Kwaliteitstafel

De Kwaliteitstafel is in 2018 ingesteld door de toenmalige minister van SZW vanuit de zorg voor het tekort aan instroom bij bedrijfs- en verzekeringsartsen. Het onderliggende idee: Een vakman heeft een aantrekkelijk vak als hij met een goede beroepsopleiding geleerd heeft welke instrumenten ter beschikking staan, hoe hij daarmee om moet gaan in welke situaties én als dat gereedschap wordt onderhouden en telkens vernieuwd kan worden. Nu ligt er, mede dankzij het onafhankelijke voorzitterschap van Jenneke van Veen, een advies waar breed draagvlak onder ligt.

De aanbevelingen aan de staatssecretaris SZW in het kort:

  • Neem regie op coördinatie en vervolg: stel een orgaan in dat aan de slag kan met de aanbevelingen.
  • Kies voor hybride financiering: privaat én publiek. De overheid is systeemverantwoordelijk en moet achter het maatschappelijke belang van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen staan.
  • Stel urgent een noodfonds van vier jaar in voor de beroepsopleiding: er is enorm veel extra opleidingscapaciteit nodig omdat het tekort dat het capaciteitsorgaan berekent, groeit.
  • Richt een kwaliteitsfonds op, ook weer met hybride financiering. Zorg ervoor dat, net als bij de Federatie Medisch Specialisten, een kwaliteitsfonds permanent middelen beschikbaar kan stellen, bijvoorbeeld voor de realisatie van de Kennisagenda.
  • Versterk samenwerking tussen SZW en VWS. We vallen wel onder SZW-regels, maar we zijn ook gewoon leveranciers van zorg, arbeidsgerelateerde zorg. Wij hebben ook met het andere ministerie te maken of met partijen die daaronder vallen.

Beens: “Er is vervolg toegezegd door SZW en wij zullen als beroepsverenigingen zorgen dat er stappen gezet gaan worden.”

Wegwijzer Rookvrije Organisatie voor bedrijfsartsen

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle organisaties in 2040 rookvrij zijn. Een forse opdracht, maar ook een waar de bedrijfsarts een unieke positie in heeft. Daarom loopt het NVAB-project Rookvrije Organisatie. Een belangrijk product is de nieuwe Wegwijzer Rookvrije Organisatie. Dit is een stuk gereedschap waar je als bedrijfsarts op de werkvloer direct mee aan de slag kunt. Beens: "Mijn oproep is: neem er kennis van en doe er je voordeel mee, uiteindelijk voor de gezondheid van werkend Nederland."

COVID-19 Actualiteit testbeleid

Het testbeleid dat eerder dit jaar in snel tempo is opgezet, wordt voortdurend ontwikkeld. Op dit moment zitten we middenin beleid voor sneltesten. Zo hadden we deze week overleg met EZ, SZW, VWS, OVAL, V&VN over dat testbeleid. Er is een enorm belang om zo snel mogelijk te weten of mensen ingezet kunnen worden. De testen van nu zijn eigenlijk niet geschikt om de mensen zonder klachten aan te wijzen als ‘niet besmet’. Toch wordt er massaal gebruik van gemaakt. De overheid, onder aanvoering van VWS, roept op tot regulering. Het RIVM is gevraagd om een LCI-richtlijn op dit gebied. Je krijgt beleid op de grote, publieke teststraten bij de GGD, waar een tweede teststraat naast gezet gaat worden en een tweede spoor waarbij commerciële bedrijven het testen oppakken. Een van de voorwaarden waar de Inspectie Gezondheid en Jeugd op gaat letten, is dat er medisch toezicht is. Medische expertise in het private domein is schaars. Bedrijfsartsen hebben een rol om dat wat gebeurt in organisaties op een goede manier te faciliteren, te borgen en te bewaken. Er is nog veel te doen, maar we zijn met elkaar hard aan het werk om jullie te voorzien van het goede gereedschap om je werk te doen.

Download de presentatie (pdf)

Zie ook