Veel aandacht voor stress

9 juli 2019

Steeds meer werknemers geven werkstress aan als reden voor verzuim (16% in 2013, 20% in 2017) Bron: TNO, Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden. Regelmatig verschijnen er in de landelijke media nieuwe artikelen over dit onderwerp en krijgen we verzoeken om reactie. Dinsdag 9 juli a.s. zendt omroep MAX ‘het Nationale Stressdebat’ uit. Daar brengen ze onder meer ter sprake wat mensen zelf kunnen doen om stress te beperken. De omroep wilde daarvoor graag ook vragen stellen aan bedrijfsartsen en vroeg daarvoor om onze hulp. Omdat bedrijfsartsen stressgerelateerde klachten vaak terugzien in hun spreekkamer, verleenden wij onze medewerking. De enquete werd ook verspreid onder psychologen via het NIP.

Combinatie van factoren

In totaal vulden 295 bedrijfsartsen de online enquete in. De respondenten gaven onder andere aan mogelijkheden te zien voor mensen zelf om stress te beperken. De vragenlijst was gericht op individuele mensen en veerkracht met deze bevindingen als resultaat. De NVAB benadrukt dat de oorzaken van burnout breder zijn dan uit de enquete voor het Nationaal Stressdebat wordt geoncludeerd. Er is niet een voornaamste oorzaak aan te wijzen, maar bijna altijd een combinatie van factoren die aan burnout ten grondslag ligt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt tot nu toe dat vooral (werk)omstandigheden en de organisatie op het werk leiden tot stress en burnout.

Bronnen:
https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/een-op-de-zes-werkende-vlamingen-kampt-met-burn-outklachten-of-loopt-er-risico-op
http://burnoutassessmenttool.be/wp-content/uploads/2019/03/persconferentie.pdf

Werken met coaches

Verschillende coaches bieden diensten aan om mensen te helpen bij stressgerelateerde klachten. Deze coaches zijn niet allemaal aangesloten bij een brancheorganisatie. Daardoor hebben bedrijfsartsen geen zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg. Wanneer coaches niet volgens de richtlijn werken, kunnen mensen langer last blijven houden van stress.

Richtlijn Psychische problemen

Het gesprek over stress en burnout juichen wij van harte toe en wij zien ook uit naar de uitzending op 9 juli. In de hoop dat we samen met alle betrokkenen erin slagen om de opmars van deze problematiek een halt toe te roepen. De bedrijfsartsen zullen zich in ieder geval blijven inzetten om werknemers en werkgevers hierbij te ondersteunen. Deze zomer verschijnt de herziene richtlijn ‘Psychische problemen’ waarmee wij hen een actuele handreiking bieden om dit naar de nieuwste inzichten te kunnen doen.

Feit of fictie?

Wilt u meer lezen over feiten en fictie rondom burnout? Dan kunt u het artikel van hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli lezen. Hij schreef dit artikel uit irritatie over de enorme stroom ongefundeerde uitspraken en verwondering over het feit dat er op soms simpele vragen geen wetenschappelijk antwoord te vinden is.
https://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/499.pdf

Zie ook:

Richtlijn Overspanning En Burnout

Werkstress: Overspanning en Burnout

Een greep uit de berichten in de media: