Sneltesten: enquêteresultaten en pilot

16 december 2020

SneltestenIn de afgelopen weken vulden NVAB-leden verschillende enquêtes in over sneltesten en vaccineren. Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt er namelijk gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers. Daarin kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel. VWS heeft een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL-zitting hebben, om afspraken te maken hoe deze sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen. 

Positief over sneltesten

203 collega’s vulden de vragenlijst over financiering van de sneltesten in, de helft hiervan was zelfstandig bedrijfsarts. Hier kwam onder andere naar voren dat 45% van plan is om te gaan sneltesten, 13% is al betrokken bij een sneltest initiatief. 65% van de respondenten wacht tot 2021 voor ze beginnen met sneltesten. Eenzelfde deel wil gebruik maken van de financiën van VWS. De helft van de collega’s verwacht dat dit binnen een maand is vergoed.

Pilot sneltesten

Vanaf volgende week starten partijen uit de taskfore met enkele pilots voor het sneltesten. Achter de schermen wordt er ondertussen hard gewerkt aan de operationele uitwerking van het spoor sneltesten. De verwachting is dat deze half januari operationeel is. Wanneer er meer bekend is, vind je dat op de themapagina Coronavirus en COVID-19 of via e-mail vanuit het kwaliteitsbureau.   

Zie ook