Onderzoek arbeidsomstandigheden: een van de kerntaken van een bedrijfsarts

30 juli 2019

Vandaag verscheen in Trouw een artikel met als kop: "Bedrijfsarts krijgt amper tijd voor onderzoek van beroepsziekten" Deze conclusie volgt uit een bijlage van het tweejaarlijkse rapport ‘Arbo in Bedrijf’ van de ­Inspectie SZW. Volgens de nieuwe Arbowet - van kracht sinds 1 juli 2018 - moet elk bedrijf minimaal een basiscontract hebben met een arbodienstverlener. Daarin moet onder meer zijn vastgelegd dat 'een bedrijfsarts tijd moeten kunnen ­besteden ‘aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten'. Dit blijkt in veel gevallen niet in het contract te zijn vastgelegd.

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werd benaderd voor een reactie. HIj liet weten dat het natuurljk ongewenst is dat een verplichte clausule in slechts één op de vier contracten is opgenomen: “Maar het betekent ook weer niet dat driekwart van de bedrijfsartsen geen tijd krijgt om onderzoek te verrichten op de werkvloer. Vaak factureert de arbodienst of bedrijfsarts op declaratiebasis. Dan krijgt hij de uren die hij ­besteedt aan bekijken van de arbeidsomstandigheden of het melden van beroepsziekten gewoon betaald.” Het hoeft dan niet in de vrije tijd te gebeuren en er is dan dus ook geen reden om het niet te doen. Volgens Beens behoort zulk ­onderzoek tot de kerntaak van de ­bedrijfsarts. “Om ziekte door werk te voorkomen moet je het werk kennen. Weten waaraan iemand blootgesteld wordt.”

Lees het volledige artikel in Trouw

Gerelateerd: