NVAB: herstel gezondheid werkenden staat voorop

24 maart 2023

Loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Dat wilde toenmalig minister Koolmees realiseren met een pakket aan maatregelen. Een van die maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Voor deze maatregel zijn voor- en tegenstanders. De FNV maakte haar bezwaren op 21 maart jl. opnieuw bekend. Van andere partijen zijn berichten over de voordelen te verwachten. Op 27 maart debatteert de Tweede Kamer over de benodigde Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziek

Neutraal over wetswijziging RIV-toets

Hoewel er begrip is voor een check op het verloop van een re-integratietraject, zet een aanzienlijk deel van onze achterban vraagtekens bij de huidige vorm, zegt NVAB-voorzitter en bedrijfsarts Boyd Thijssens. Dat zit vooral in de toetsing achteraf, met kennis van alle uitkomsten. Thijssens: “We willen natuurlijk zo goed mogelijk zorgen voor werkenden, zeker bij ziekte. Samenwerking en overleg tussen de betrokken artsen en andere betrokkenen tijdens dat traject helpt daarbij. Dan kunnen we samen juist voorkomen dat we een verkeerde afslag nemen, in plaats van achteraf bestraffen.”

De NVAB staat op dit moment neutraal tegenover de wetswijziging. “Deze discussie over de RIV-toets zie ik als ondergeschikt aan het grotere geheel,” zegt Thijssens, “Wij sluiten onze ogen niet voor misstanden die soms voorkomen. Daar is een oplossing voor nodig in het belang van alle werkenden. Wat dat betreft richten we ons op een andere organisatie van het arbeidsongeschiktheidsstelsel, waar de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel zich nu over buigt.”

Beoordelen en begeleiden uit elkaar houden

Wanneer de wetswijziging doorgaat, stelt de NVAB als voorwaarde dat voor iedereen duidelijk blijft dat de bedrijfsarts een onafhankelijk advies geeft aan werknemer en werkgever. Géén oordeel of iemand recht heeft op een uitkering. Thijssens kan goed begrijpen dat de NVVG en FNV de huidige rol van de verzekeringsarts bij de RIV-toets willen behouden: “Waar zij pleiten voor het behoud van de onafhankelijk beoordelaar aan de kant van de uitkeringsinstantie, pleiten wij voor het behoud van onze adviserende positie voor werknemer en werkgever. We willen allemaal voorkomen dat de begeleiding van de bedrijfsarts een op WIA-rechtgevend oordeel wordt.”

Goede samenwerking tussen betrokken professionals noodzakelijk

De NVAB zet sterk in op een goede samenwerking tussen verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Onder meer door mee te werken aan de ontwikkeling van het ‘Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie’ (BAR) -instrument. Dit wetenschappelijk onderbouwde instrument biedt één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie. Belangrijk, want de arbeidsdeskundige is straks degene die de re-integratie inspanning van werkgever en werknemer beoordeelt op basis van het advies van de bedrijfsarts.

En de verzekeringsarts blijft degene die de WIA-claim beoordeelt. De specialismen bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde zijn niet onderling uitwisselbaar, ze dienen ieder een ander belang binnen het domein Arbeid en Gezondheid. De verzekeringsartsen zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering sociale zekerheid, de bedrijfsartsen zijn er voor het verlenen van arbeidsgerelateerde zorg.

Zie ook