Meer aandacht voor leren van tuchtrecht (KNMG)

7 juli 2021

Het ministerie van VWS laat, in het kader van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG, onderzoek uitvoeren naar het bevorderen van de lerende werking van het tuchtrecht. Dat komt op het juiste moment: ook een peiling onder het KNMG Artsenpanel laat zien dat dit beter kan.

Een stuurgroep waarin de KNMG participeert heeft de afgelopen anderhalf jaar diverse besprekingen gevoerd met het ministerie van VWS om nader te onderzoeken in hoeverre de wet BIG toekomstbestendig is. De conclusie is dat het doel en het wettelijk kader van de Wet BIG volstaan, maar dat op onderdelen een nadere analyse en eventueel aanpassing gerechtvaardigd is. Daarom vindt in opdracht van VWS nader onderzoek plaats, ondermeer naar de lerende werking van het tuchtrecht.

Verschillende meningen

In december 2019 deed de KNMG al een peiling onder het KNMG Artsenpanel naar hoe artsen tegen het tuchtrecht aankijken. Uit deze peiling, die door 862 artsen is ingevuld, blijkt dat 52 procent van de respondenten vindt dat het tuchtrecht haar primaire doel bereikt: het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Maar een aanzienlijk deel van de ondervraagde artsen denkt daar anders over. Zo is 19 procent het hier niet mee eens, 5 procent helemaal mee oneens en 24 procent van de respondenten is neutraal.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

Zie ook