NVAB reageert op uitspraak tuchtzaak bedrijfsarts

6 december 2019

In november publiceerde Medisch Contact een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) met de conclusie dat een bedrijfsarts zijn conclusie had moeten heroverwegen toen er nieuwe informatie over de burnout van een werknemer beschikbaar kwam. Deze uitspraak zorgt onder een deel van de NVAB-leden voor verontwaardiging, zoals ook blijkt een later gepubliceerde brief, die ook wij mochten ontvangen. Zoals zo vaak worden uitspraken op verschillende manieren geïnterpreteerd. Het is begrijpelijk dat er leden zijn die zich zorgen maken. Tegelijkertijd horen we leden die de uitspraak anders lezen en zich geen zorgen maken. Aan de NVAB de taak om hierover met beide groepen in gesprek te gaan en tot een weloverwogen interpretatie te komen. Dat is precies wat we op dit moment aan het doen zijn.

De uitspraak van het CTG is natuurlijk erg naar voor de betrokken bedrijfsarts. Anderzijds zet het wel aan tot nadenken over ons professionele handelen en welke gevolgen deze uitspraak daarvoor heeft. Een discussie binnen de beroepsgroep daarover vinden wij een goede zaak. We nodigen je dan ook uit om met collega’s over deze kwesties te praten. Dat doen wij als bestuur de komende periode ook.

Tot slot: werken in een spanningsveld bij conflicten tussen werkgever en werknemer is onlosmakelijk verbonden met ons vak, hoe gevoelig en moeilijk dat ook vaak is. Het blijft belangrijk dat wij bedrijfsartsen onze verantwoordelijkheid nemen en werkgever en werknemer met een conflict niet in de kou laten staan.

Zie ook: