Leidraad Casemanagement aangescherpt

22 juni 2020

De leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. De leidraad casemanagement is eind 2019 herzien. In de najaars-ALV van dat jaar is de vraag gesteld of een casemanager zowel in opdracht van de werkgever als in opdracht van de bedrijfsarts taken mag verrichten.

Een casemanager die in opdracht van de werkgever werkt mag niet over medische informatie beschikken. De casemanager die in opdracht van de bedrijfsarts taken verricht mag dat wel, als dat nodig is voor het uitvoeren van de gedelegeerde taak.

De NVAB heeft overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie. Op basis van dit overleg is er geen noodzaak het NVAB-standpunt aan te passen. Het NVAB-standpunt houdt in dat, hoewel de situatie niet expliciet verboden is, het een sterk te ontraden constructie is. Het risico op vermenging van gegevens is waarschijnlijk te groot om op een verantwoorde manier in een dergelijke constructie te werken. Op basis daarvan is de tekst hierover in de Leidraad Casemanagement aangescherpt. Zie pagina 10 van de nu beschikbare herziene versie Leidraad Casemanagement (NVAB, juni 2020).

Lees meer