Werkwijzer casemanagement

31 juli 2019

Minister Koolmees schreef in december 2018 een brief aan de Tweede Kamer over aanpassing van loondoorbetalingsmaatregelen. Doel is loondoorbetalingsverplichtingen voor kleine werkgevers te vereenvoudigen en de rechtszekerheid te vergroten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen. Eén aspect daarvan betreft het ontwikkelen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Daarin wordt voor, naar verwachting, een grote groep (MKB)werkgevers collectief een kader gesteld (de polisvoorwaarden) waarbinnen de inzet en samenwerking van bedrijfsarts, casemanager en andere bij re-integratie betrokkenen wordt georganiseerd.

OVAL en Verbond van Verzekeraars ontwikkelden in dat kader een nieuwe Werkwijzer Casemanagement. De NVAB heeft voor publicatie op verzoek commentaar gegeven, met name om de rolverdeling tussen de verschillende professionals duidelijker te beschrijven. Het is nadrukkelijk geen NVAB-document. Maar we vinden de inhoud voor u van belang, omdat velen van u zullen gaan samenwerken met casemanagers binnen deze MKB-mantelpolis.

Download de werkwijzer

Lees meer op www.oval.nl