Inventaristatie ICT-groepen door de NVAB (2)

16 juli 2019

De wetenschappelijke vereniging is verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder ICT, ODB en visitatie). Dit komt voort uit de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten die per 1-1-2016 van kracht werd. In het voorjaar begon de NVAB is met het inventariseren van de bestaande ICT-groepen. In maart dit jaar ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de NVAB met het verzoek om een opgave te doen van de eigen ICT-groep(en). Ook bedrijfsartsen die geen lid zijn ontvingen deze brief. De meesten van u hebben daaraan al gehoor gegeven, waarvoor dank.

De komende periode verwerken wij alle lijsten. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan voorzien, ook doordat er nog steeds ICT-lijsten binnenkomen. Wanneer ons bestand compleet is, krijgen alle ICT-groepen een registratienummer. De voorzitters/coördinatoren van de ICT-groep ontvangen daarover bericht.

Vindt u ICT belangrijk voor de beroepsgroep en wilt u meepraten over de toekomstige inrichting hiervan? Lees dan meer over de Commissie Herregistratie en meld u aan

Lees ook:

Inventarisatie ICT-groepen door NVAB