Inventarisatie ICT-groepen door NVAB

13 maart 2019

Op 8 maart jl. ontvingen alle bedrijfsartsen in Nederland een brief van de RGS namens de NVAB. Daarin wordt het verzoek gedaan om de samenstelling van uw ICT-groep door te geven aan de NVAB. Verschillende van onze leden vroegen ons of deze brief betrouwbaar is. Graag bevestigen wij hierbij dat u inderdaad veilig aan dit verzoek gehoor kunt geven.

Aanleiding

Door de herziening van het Besluit Herregistratie specialisten (m.i.v. 1-1-2016) is een nieuwe rolverdeling tussen CGS, RGS en de wetenschappelijke vereniging ontstaan. Voortaan is de wetenschappelijke vereniging verantwoordelijk voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering (waaronder ook ICT valt, naast ODB en visitatie).

Waarom deze brief van de RGS?

Om deze accreditatie te kunnen realiseren, moet de NVAB in beeld krijgen wat de samenstelling is van de bestaande ICT-groepen. De NVAB heeft geen adresgegevens van bedrijfsartsen die geen lid zijn van de NVAB. Daarom heeft u deze brief en bijbehorende korte vragenlijst van de RGS ontvangen, met het verzoek de informatie naar de NVAB te sturen. Wij verwerken vervolgens de gegevens. U kunt erop vertrouwen dat de gegevens die u doorgeeft alleen worden gebruikt voor het accrediteren van de deskundigheidsbevordering zoals hierboven beschreven. 

Download brief en vragenlijst