De vraag die levens redt: “Rook je?”

7 juli 2020

Een van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord is de rookvrije organisatie. Omdat de bedrijfsarts een centrale positie inneemt in de organisatie voor werkende en werkgever, loopt bij de NVAB het project Rookvrije Organisatie. Doel is bedrijfsartsen te helpen roken in elk gesprek ter sprake te brengen. Dit kan al door simpelweg te vragen: ‘Rook je?’ Wanneer artsen deze vraag stellen, stopt tot 5% van de mensen.

Roken maakt ongelukkig

Wettelijke maatregelen, voortkomend uit het Nationaal Preventieakkoord, moeten stoppen met roken aantrekkelijker maken en beginnen met roken ontmoedigen. Ook de rookvrije organisatie heeft daar een rol in. Rokers zijn namelijk minder productief en ervaren meer stress door de dagelijkse ontwenningsverschijnselen. Ook zijn ze vaker ziek of afwezig van het werk dan niet-rokers. Bovendien blijken mensen die gestopt zijn gelukkiger dan rokers 1. Genoeg redenen om rookvrij te worden en rokers daarbij te helpen.

Sluiting rookruimtes

Eind 2021 worden rookruimtes in bedrijven afgeschaft. In de (semi-)publieke sector is dat al per 1 juli 2021. Een goede aanleiding om nu al met werkgevers over de mogelijkheid van een rookvrije organisatie te praten. Als bedrijfsarts kun je bedrijven en werknemers attent maken op deze ontwikkeling en hen helpen om te stoppen met roken. De rookstatus vaststellen en een kort stopadvies geven zijn belangrijke stappen om te beginnen.

Schat aan informatie

Vervolgens kun je cliënten verwijzen naar begeleiding bij het stoppen. En de werkgever kun je aanmoedigen om rookvrij worden hoog op de agenda te zetten. Denk ook aan de werkomstandigheden, zoals de dubbele belasting door roken en kans op (beroeps)longaandoeningen. Dankzij jouw positie en medische deskundigheid beschik je als bedrijfsarts over een schat aan relevante informatie. Door er nu mee aan de slag te gaan, help je de organisatie met een goede voorbereiding op het verplicht sluiten van de rookruimtes. Vooral bij bedrijven met veel laag opgeleide werknemers is veel winst te behalen, de groep rokers is daar meestal groot. Het laagdrempelige en gratis Stoptober kan een goed startpunt zijn. Rokers kunnen daarin samen met vele anderen de challenge van een maand niet roken aangaan. Werkgevers kunnen het gebruiken als manier om hun visie op roken en gezondheid te delen, door meedoen te promoten binnen de organisatie. Het mooist is het natuurlijk wanneer eventueel rokende leidinggevenden het goede voorbeeld geven door deze kans te pakken.

Wegwijzer Rookvrije Organisatie

Praktische informatie en handige tips voor het gesprek met werkgever of werknemer vind je op www.nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie. Daar vind je ook verwijzingen naar interventies.
Vanaf dit jaar vergoeden verzekeraars het volgen van een individueel stopprogramma zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico. Dat is belangrijk voor mensen met een smalle beurs. En juist onder hen is het aantal rokers hoog. De vergoeding verschilt nog wel per verzekeraar.
Kortom, dit en volgend jaar bieden veel kansen om als bedrijfsarts het verschil te maken en zo bij te dragen aan de rookvrije generatie.

Doe nu mee en stel die vraag!

Ook roken daadkrachtig aanpakken

Dat de overheid een volksgezondheidsprobleem daadkrachtig kan aanpakken, bleek aan het begin van de coronacrisis. Al snel werden er strenge maatregelen getroffen ter bescherming van de volksgezondheid. Ook als die maatregelen mogelijk ernstige, economische gevolgen hadden. Gezondheid stond voorop. In schril contrast daarop staat de aanpak van roken, volksvijand nummer 1. Jaarlijks sterven er maar liefst 20.000 mensen aan de gevolgen van deze verslaving. Het Nationaal Preventie Akkoord moet schot in de zaak brengen met concrete maatregelen voor een rookvrije generatie. Zo moeten sinds 1 juli aanstaande rookwaren in supermarkten uit het zicht zijn en geldt vanaf dan het rookverbod ook voor de e-sigaret. Per 1 augustus geldt een rookverbod voor schoolterreinen. Vanaf 1 oktober hebben sigaretten en shag een neutrale verpakking. Eind 2021 worden rookruimtes in bedrijven afgeschaft. In de (semi-)publieke sector is dat al per 1 juli 2021.

1: https://www.scientias.nl/stoppen-met-roken-maakt-gelukkig/

Zie ook