Nationaal Preventieakkoord & roken

Met het Nationaal Preventieakkoord maken overheid en maatschappelijke organisaties zich hard  voor de gezondheid van de bevolking. Daarvoor zijn er drie belangrijke volksgezondheidsthema’s: roken, alcohol en bewegen. Rond ieder thema is een zogenaamde ‘tafel’ ingericht, met naast de overheid diverse andere maatschappelijke organisaties. Bij de 'Rooktafel' ligt een belangrijke rol voor de bedrijfsarts. In het preventieakkoord ove roken ligt het accent opo vier aandachstpunten:

  1. Een rook- en tabakvrije omgeving
  2. Effectieve en toeganklijke stoppen-met-rokenzorg
  3. Rookvrije zorg
  4. Rookvrije organisaties

Doel is het aantal jongeren dat dagelijks start met roken in 2020 al terug te brengen naar 40 per dag. Ook wordt gestreefd naar meer rookvrije omgevingen voor kinderen en jongeren, een dalende trend van het aantal volwassen rokers en naar aanzienlijk meer bedrijven met een rookvrijbeleid.

Lees meer in het preventieakkoord

Doelen

Voor 2020 en 2021 zijn doelen bepaald met bedrijven, topsectoren en de bedrijfsartsen (NVAB). Dit zijn:

  • Tenminste 10 van de 100 grootste bedrijven in Nederland hebben een rookvrijbeleid inclusief stoppen-met-rokenondersteuning of een stop op de verkoop van tabaksproducten of gestopt met investeringen in de tabaksindustrie
  • Bedrijfsartsen nemen bij elk contact ‘roken’ mee door roken te ontmoedigen en tools aan te bieden om te stoppen met roken
  • Meer bedrijven hebben een rookvrij beleid

De overheid neemt vast een voorschot op 2040 door te beloven dat in 2021 alle rijkskantoren rookvrij zijn. Ook in de zorg gaat het hard: alle verslavingsinstellingen willen in 2020 rookvrij zijn en in 2025 alle GGZ-instellingen en ziekenhuizen.

Naar de projectpagina