NVAB: afschaffen rookruimte stap naar rookvrije organisatie

25 mei 2020

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord zijn, naast de NVAB, vele partijen aan de slag om het pad te effenen voor de Rookvrije Generatie in 2040. Een van de maatregelen is het afschaffen van rookruimtes. Het stoppen met het faciliteren van roken is een belangrijke stap in het rookvrij worden van organisaties. Rookvrije organisaties staan immers roken binnen de gebouwen en op het terrein van de organisatie niet toe. 

Tot 10 juni a.s. loopt op www.rijksoverheid.nl een internetconsultatie over het afschaffen van rookruimtes in (semi-)publieke sectoren, openbare gebouwen en het bedrijfsleven. Wat vind jij daarvan als bedrijfsarts?

 

De NVAB reageerde vanuit het project 'Rookvrije Organisatie' uiteraard ook op deze consultatie. Hieronder lees je de volledige reactie.

Het afschaffen van rookruimtes onderschrijven wij van harte.

Immers, hierdoor faciliteert de werkgever een ongezonde verslaving met jaarlijks tot wel 20.000 slachtoffers. Het afschaffen van de rookruimtes draagt bovendien bij aan het verhogen van de drempel om te roken. Daardoor zullen meer personen overwegen te stoppen met roken. 

In het voorstel combineert u het afschaffen van de rookruimtes met het toestaan om buiten te roken. Het rookvrij zijn van organisaties betekent volgens ons echter dat roken niet is toegestaan in de gebouwen en op de terreinen van de organisaties. Uitzondering is mogelijk voor gesloten inrichtingen. In de Amvb lijkt het niet langer toestaan van roken op het terrein van de organisatie niet duidelijk beschreven. Dat kan verwarring opleveren in het overleg tussen werkgever en werknemersvertegenwoordiging over de maatregelen die nodig zijn. Ons voorstel is daarom om in het Amvb duidelijk te zijn over de gebouwen én de terreinen van de organisatie. 

De handhaving door de NVWA kan eenvoudiger zijn door ook roken op het terrein van de organisatie niet toe te staan.  

Als wij het goed begrijpen geldt het verbod voor de horeca e.d. per 1-4-2020 j.l., voor (semi-)publieke instellingen per 1-7-2021 en voor het bedrijfsleven per 1-1-2022. Organisaties moeten de tijd hebben om zich hierop voor te bereiden. Het zal de druk op consultants die organisaties kunnen ondersteunen bij het rookvrij worden snel doen toenemen. Op dit moment is slechts een beperkt aantal consultants beschikbaar. In het kader van ons project ‘Rookvrije organisatie’ ontwikkelen wij een toolkit voor bedrijfsartsen om bedrijven te ondersteunen in hun maatregelen voor een rookvrije organisatie. Het helpt om de maatregel te combineren met een campagne om werkgevers en bevoegde gezagen te stimuleren om de bedrijfsarts of de arbodienst te betrekken bij deze ontwikkeling. 

Het afschaffen van rookruimtes zal wel leiden tot discussies over rookgedrag van medewerkers. Medewerkers kunnen weerstand tonen door de werkgever te wijzen op werkomstandigheden die minstens zo funest zijn voor de gezondheid van werknemers. In onze toolkit voor bedrijfsartsen besteden wij daarom expliciet aandacht aan deze dubbele belasting voor de huidige rokers. De acceptatie van de Amvb zal groter zijn als u bij de invoering van deze maatregel werkgevers wijst op het tegelijk aanpakken van het rookvrij maken van de organisatie en het zorgen voor gezonde werkomstandigheden m.b.t. het werken met gevaarlijke stoffen (zie de campagne van het Ministerie van SZW in deze). 

In uw memorie van toelichting wijst u op het gevaar van tweede en derdehands roken, een gevaar dat verdwijnt bij het opheffen van de rookruimtes. Wij onderschrijven dit van harte en bevelen aan om dit aspect van roken nadrukkelijker dan tot nu toe onder de aandacht te brengen, omdat onze ervaring is dat men dit gevaar nauwelijks beseft.  

Hans Dam, projectleider NVAB Rookvrije Organisaties