COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - eerste kennisnieuwsbrief

21 maart 2020

12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In deze eerste kennisnieuwsbrief COVID-19* vind je antwoord op deze vragen:

 1. Hoe verhoudende adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?
 2. Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?
 3. Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?
 4. Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?
 5. Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakkenmet mogelijk besmet materiaal?
 6. Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?
  Lees hiervoor ook: Arbo-inf@ct: Zwangerschap, werk en COVID-19
 7. Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?
 8. Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?
 9. Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?
 10. Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?
 11. Hoe moet ik omgaan met spreekuren en vergaderingen?
 12. Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

*voorheen: Speciale editie Arbo-inf@ct: COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer

Disclaimer: De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.