Arbeidsgerichte medische zorg voor álle werkenden

08 juni 2017

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsartsen (NVVG) ontwikkelde de KNMG een visie op de toekomst van de arbeidsgerichte medische zorg. Vandaag wordt het visiedocument ‘Zorg die werkt’ gepubliceerd en op het jaarcongres van de NVAB gepresenteerd.

De NVAB ziet kansen om met de visie de arbeidsgerichte medische zorg te verbeteren en omarmt de geformuleerde uitgangspunten.(1)

Jurriaan Penders, voorzitter NVAB, reageert: ‘Het is een belangrijke stap dat in deze visie werk en participatie door alle artsen als belangrijke onderdelen van gezondheid worden gezien. Een gezamenlijk doel draagt bij aan intensivering van samenwerking en afstemming tussen de curatieve sector en de bedrijfs- en verzekeringsartsen.'

In het document wordt de arbeidsarts geïntroduceerd:

  • De arbeidsarts is werkzaam in de eerstelijn en is een arts met als specialisme arbeid en gezondheid. De functie wordt ingevuld door een bedrijfsarts of verzekeringsarts. Het is dus geen nieuwe of aparte beroepsgroep.
  • De arbeidsarts is een aanvulling op de huidige zorg en is vrij toegankelijk voor alle werkenden die niet bij een bedrijfsarts terecht kunnen. Arbeidsgerichte zorg wordt daarmee voor álle werkenden toegankelijk; ook voor alle potentieel werkenden, dus ook voor mensen die niet in loondienst zijn (ZZP-ers, mantelzorgers, stagiaires, werklozen).

De visie sluit aan bij de ‘Consensusverklaring met betrekking tot Werk en Gezondheid’ die de KNMG samen met het NHG, de LHV en de NVAB in 2014 ondertekende.

KNMG biedt deze visie aan de ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

 


1. Uitgangspunten die op de volle breedte van de arbeidsgerichte medische zorg van toepassing zijn:

  • Gezondheid van de werkende staat altijd voorop
  • Gerichtheid op participatie
  • Specialismen moeten elkaars competenties kennen
  • Arbeidsgerichte medische zorg is een integraal onderdeel van de zorg
  • Artsen zijn alert op arbeid als determinant van gezondheid
  • Artsen voorkómen medicalisering; ze geven passende arbeidsgerichte zorg
  • Arbeidsgerichte medische zorg is toegankelijk voor álle werkenden

 

Zie ook: