Moreel fundament van de bedrijfsarts

Het moreel fundament van de bedrijfsarts

Het moreel fundament maakt duidelijk waar wij als bedrijfsartsen voor staan, waarvoor we verantwoordelijkheid nemen en waarop we aanspreekbaar zijn. Dit wordt weergegeven in acht korte statements. Deze statements vormen de algemene waarden die fungeren als fundamenten voor het professionele doen en laten van de bedrijfsarts. Het moreel fundament is gebaseerd op de ICOH Code of ethics.

Te downloaden documenten: