FAQ: bedrijfsarts of arboarts? (voor werknemers)

Over deze FAQ

Onze FAQ beantwoordt veelgestelde vragen die ons via onze leden bereiken. Als beroepsvereniging van bedrijfsartsen biedt de NVAB werknemers geen helpdesk per mail of telefoon. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u wel graag waar u meer informatie kunt vinden.

1. Is een 'arboarts' hetzelfde als een bedrijfsarts?

Arboarts is beslist geen synoniem voor bedrijfsarts! De titel bedrijfsarts is beschermd en mag alleen worden gebruikt door sociaal geneeskundige specialisten die na hun artsexamen een vierjarige medische specialisatie hebben gevolgd op het gebied van arbeid en gezondheid. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar opnieuw registreren door te voldoen aan verplichtingen op het gebied van nascholing, visitatie en kwaliteitsborging. Bedrijfsartsen zijn in het BIG-register te vinden als 'arts' met specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde'. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.

Een arboarts is een basisarts, zonder verdere opleiding en zeker geen specialist. Veel mensen weten niet dat de titel arboarts niet beschermd is. En zelfs de overheid gebruikt deze aanduiding soms ten onrechte als een synoniem voor bedrijfsarts. Als arbodiensten en verzuimbedrijven een arboarts inzetten/verhuren als bedrijfsarts is dat feitelijk misleidend. Krijgt u een brief die is ondertekend met 'arts' of 'arboarts', dan kunt u ervan uitgaan dat het geen bedrijfsarts is.

« Terug naar index