Zijn bedrijfsartsen altijd verplicht om de NVAB-richtlijnen te volgen?

10 oktober 2023

NVAB-richtlijnen zijn bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van de zorg voor werkenden. Die verbetering kan op meerdere manieren gestalte krijgen, maar belangrijke doelen van de richtlijnen zijn:

  • vermindering van de variatie in handelen tussen zorgverleners;
  • het klinisch handelen meer baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaring en meningen
  • transparanter werken.

Dit wil niet zeggen dat een bedrijfsarts altijd volgens de NVAB-richtlijnen moet werken. Geen situatie is exact gelijk en bedrijfsgeneeskunde is maatwerk. Bedrijfsartsen kunnen én moeten dan ook afwijken van richtlijnen wanneer de situatie hier aanleiding toe geeft. Ze moeten dit wel altijd onderbouwd doen.

« Terug naar index