Richtlijnen

Waar moet de bedrijfsarts rekening mee houden als een werknemer een niet op medische evidence berustende behandeling wenst?

NB. Evidence is een begrip dat vele gradaties kent. Hier wordt bedoeld: 'een behandeling/interventie waarvan voor deze aandoening/klacht geen positief effect is aangetoond’.

Zijn bedrijfsartsen altijd verplicht om de NVAB-richtlijnen te volgen?

NVAB-richtlijnen zijn bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van de zorg voor werkenden. Die verbetering kan op meerdere manieren gestalte krijgen, maar belangrijke doelen van de richtlijnen zijn:

Abonneren op Richtlijnen