Wat houdt een overeenkomst taakdelegatie in?

20 oktober 2023

Wanneer de bedrijfsarts besluit een deel van zijn taken door een ander te laten uitvoeren bespreekt hij dit met de beoogde taakgedelegeerde. Indien beiden tot overeenstemming komen stelt de bedrijfsarts een overeenkomst taakdelegatie op.
In de overeenkomst taakdelegatie, die tot stand komt tussen de bedrijfsarts en de taakgedelegeerde, is minimaal vastgelegd:

  • aan wie de bedrijfsarts welke taken delegeert  
  • een overzicht van de relevante bekwaamheden en de bijbehorende vaardigheden van de taakgedelegeerde
  • de frequentie van overleg met elkaar
  • hoe het toezicht en de bereikbaarheid van de bedrijfsarts is geregeld
  • duur van de overeenkomst
  • scholingsaspecten

De genoemde items vormen geen uitputtende lijst. Zie het standpunt Taakdelegatie en Supervisie par. 1.3 juridische voorwaarden en par. 1.6  kwaliteitsaspecten. Hier zijn alle items te vinden die geregeld dienen te worden. Ook in de werkwijzer is informatie te vinden die kan helpen een goede overeenkomst taakdelegatie op te stellen.

« Terug naar index / « Naar themapagina taakdelegatie