Is deelname aan het Sociaal Medisch Overleg (SMO) delegeerbaar?

10 oktober 2023

In het NVAB standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ staat ‘Deelnemen aan het SMO’ in de tabel met al dan niet te delegeren taken opgenomen als een taak die de bedrijfsarts niet kan delegeren. Het binnen het SMO bespreken van de gehele sociaal medische begeleiding is voorbehouden aan de bedrijfsarts en kan niet gelegeerd worden.

Andere functionarissen, bijvoorbeeld casemanagers, kunnen wel op eigen titel deelnemen aan het SMO, zolang zij binnen de eigen bevoegdheden blijven. Dat valt niet onder taakdelegatie.

Op de themapagina Taakdelegatie vind je een overzicht met meer informatie over taakdelegatie.

Lees meer

« Terug naar index / « Naar themapagina taakdelegatie