Is misbruik van de titel 'bedrijfsarts' strafbaar?

20 oktober 2023

De titel ‘bedrijfsarts’ is in Nederland wettelijk beschermd (Wet BIG). Misbruik ervan is strafbaar en tuchtrechtelijk laakbaar. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn de laatste jaren nogal wat gevallen van titelmisbruik gemeld. IGZ gaat daar strikter op toezien en zal niet nalaten artsen die zich schuldig maken aan titelmisbruik te vervolgen. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij een regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Artsen die bedrijfsgeneeskundige taken verrichten zonder als bedrijfsarts geregistreerd te zijn dienen zich in woord en geschrift te presenteren als ‘arts’, ‘basisarts’, of en als dat van toepassing is 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde). Daarover mag bij de opdrachtgever en de cliënt/werknemer geen misverstand bestaan.

Werknemers of werkgevers doe constateren dat iemand de titel 'bedrijfsarts' onterecht hanteert, kunnen dat melden bij de Inspectie Gezondheidszorg. Een arts die constateert dat een collega een titel onterecht hanteert, wordt geacht dat te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg.

Zoeken in het openbare BIG Register of een arts bedrijfsarts is (specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde) is heel eenvoudig via deze link.

« Terug naar index