Nachtwerk wegwijzer

Tools, informatie en goede praktijken: online is veel te vinden op het gebied nachtwerk en gezondheidseffecten. We wijzen u graag de weg.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseerde de minister van SZW in 2017 op basis van de bewezen gezondheidseffecten nachtwerk waar mogelijk te beperken.

RIVM: onderzoek en preventie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt hoe nachtwerk de gezondheid schaadt en welke preventieve maatregelen die gezondheidsrisico's kunnen verminderen.

 

Nachtwerk bij Nieuwsuur

In november 2018 was Carel Hulshof, bijzonder hoogleraar Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde, te gast bij het tv programma Nieuwsuur voor een item over nachtwerk. Zijn conclusie: het moet en kan anders. Bekijk de uitzending.

De pijn van de ploegendienst

Vakblad Arbo besteedde in 2018 aandacht aan de negatieve gevolgen van nachtwerk in het artikel 'De pijn van de ploegendienst'. Bekijk het stuk van TNO-onderzoeker Hardy van de Ven in de online bibliotheek van TNO.

Arboportaal | Nachtdienst

Soms is nachtwerk niet te vermijden. Wat zegt de wet dan over nachtdiensten? Wat zijn de risico's en wat welke maatregelen kun je nemen om de risico's enigzins te beperken? Kijk voor antwoorden en meer informatie op arboportaal.nl/onderwerpen/nachtdienst

Op weg naar een 24-uurseconomie?

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. In de meest recente publicatie uit 2018 lezen we over de toenemende 24-uurseconomie in Nederland en hoe dit leidt tot onder andere meer nachtwerk. Lees meer: VTV2018 - verandering in arbeidsmarkt.

Stand politieke discussie

De laatste poging tot politieke actie op het gebied van nachtwerk was een motie van SP en PvdA in 2018. Deze riep de regering op om ‘in samenspraak met werkgevers en werknemers binnen zes maanden voorstellen te presenteren die leiden tot een afname van nachtwerk.’ Nadat de staatssecretaris de motie had ontraden, werd deze door een ruime Kamermeerderheid verworpen.

Mentale gevolgen nachtdienst

Werken in nachtdiensten heeft negatieve mentale en sociale gevolgen voor de werkenden in kwestie. Dit concludeert de Stichting Time Design na onderzoek. Vooral onregelmatige diensten kunnen grote impact hebben en het werkvermogen van werknemers negatief beïnvloeden. Bekijk het onderzoek.

Gezondheidseffecten, slaapkwaliteit en leefstijl

Een 35-37% hogere kans op obesitas en diabetes. Een ongezondere leefstijl. Bij ontevredenheid en/of veel ervaren impact op het privéleven vaker burn-outklachten en een slechtere ervaren gezondheid. Dit zijn enkele resultaten van een detailonderzoek van ZonMW onder werknemers in ploegendienst.

"Jouw pakketje kost nachtwerkers hun gezondheid"

Proefschrift over invloed van nachtwerk op gezondheid, leefstijl en afweer van zorgverleners


Zorgverleners die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben een groter risico op griep- en luchtwegklachten dan hun collega’s die alleen overdag werken. Zo blijkt het proefschrift van RIVM-onderzoeker Bette Loef over de invloed van nachtwerk op gezondheid, leefstijl en afweer van zorgverleners. Loef was was tevens betrokken bij de totstandkoming van de NVAB Richtlijn Nachtwerk en gezondheidLees haar proefschrift 'shift work: health, lifestyle, and immunological effects'

Slaapproblemen door ploegendienst

Quintesse besteedde in september 2020 aandacht aan slaapproblemen door ploegendienst. Dit leidde tot twee interessante artikelen: